Jouw Stad in de Klas:

Maak het onbespreekbare bespreekbaar


Jouw Stad in de Klas is een interactieve, educatieve toolkit die kant en klare, laagdrempelige, online lespakketten biedt voor leerlingen van 10 tot en met 14 jaar (PO en VO). De thema's die aan bod komen hebben alles te maken met burgerschapsvorming enerzijds en mediawijsheid anderzijds en worden op een verfrissende en interactieve wijze aangeboden.

Met behulp van aansprekende, zorgvuldig gemonteerde filmpjes, het bijbehorende lesmateriaal en leuke opdrachten met nieuwe- en social media, zijn lespakketten samengesteld waarmee moeilijke onderwerpen zoals 'homoseksualiteit', 'discriminatie' of 'pesten' bespreekbaar worden gemaakt. Leerlingen worden op een voor hen aansprekende en bekende manier uitgedaagd buiten de klas op zoek te gaan naar meningen, deze te respecteren en uiteindelijk zélf hun mening te vormen en te formuleren.


Burgerschapsvorming

Sinds februari 2006 zijn scholen wettelijk verplicht een bijdrage te leveren aan actief burgerschap en sociale integratie. De kern van het beleid is jongeren in staat stellen deel te nemen aan onze samenleving en hen de kans op een goede toekomst bieden. Het ministerie van onderwijs benoemt burgerschapsvorming binnen de kerndoelen, maar deze aanwijzingen zijn niet altijd even concreet. Jouw Stad in de Klas biedt concrete lespakketten om de basiskennis, vaardigheden en houding die nodig zijn om een actieve rol te kunnen spelen in de eigen leefomgeving en in de samenleving bij te brengen. Hiermee voldoet u als docent aan de inspanningsverplichting op het gebied van burgerschapsvorming. Bovendien vallen de thema's binnen de kerndoelen van 'Oriëntatie op jezelf en de wereld' (PO) en 'Mens en Maatschappij' (VO).

In de lespakketten van Jouw Stad in de Klas staan drie domeinen centraal zoals bepaald door het nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling SLO:

  • democratie - kennis over de democratische rechtstaat en politieke besluitvorming; democratisch handelen en de maatschappelijke basiswaarden

  • participatie - kennis over de basiswaarden en mogelijkheden voor inspraak en vaardigheden en houdingen die nodig zijn om op school en in de samenleving actief mee te kunnen doen

  • identiteit - verkennen van de eigen identiteit en die van anderen; voor welke (levensbeschouwelijke) waarden sta ik en hoe maak ik die waar?


Mediawijsheid

Naast burgerschapsvorming is een belangrijk doel van Jouw Stad in de Klas het verhogen van het mediabesef en de mediawijsheid van leerlingen. In een tijdperk waarin voortdurend vanuit allerlei kanalen media on demand beschikbaar is, is het van belang dat kinderen leren hoe deze te interpreteren en hoe hier mee om te gaan. Wat is waar, wat is werkelijkheid en wanneer heb je te maken met een mening of juist een feit? De lespakketten van Jouw Stad in de Klas helpen leerlingen op zoek te gaan naar meningen van anderen, deze te respecteren en gedurende dit proces hun eigen mening vorm te geven.


Partners

Jouw Stad in de Klas is een project van AT5/ RTV N-H Producties en wordt gefinancierd door de gemeente Amsterdam afdeling DMO en Mediawijzer.net. De lespakketten zijn ontwikkeld in samenwerking met Mijn Kind Online. De website is gerealiseerd door Driebit.