BASTA

Pesten

Op elke school wordt gepest. En niemand vindt dat leuk. Maar wat kun je er aan doen? En hoe zit het met cyberpesten? In het lespakket 'Pesten' leren kinderen over de gevolgen van (cyber)pesten en wat zij kunnen doen als er wordt gepest in de klas. 

PDF