Homoseksualiteit

Is 'homo' een naar scheldwoord en wat betekent een coming-out? In het lespakket 'Homoseksualiteit' gaan leerlingen samen op zoek naar de verschillende meningen rondom dit thema en worden ze gestimuleerd uiteindelijk zelf hun mening te vormen zonder anderen te kwetsen.

PDF