Mens & Samenleving

Iedereen is uniek met een eigen mening en een eigen leefstijl. Onder het thema 'Mens & Samenleving' vallen lespakketten die alles te maken hebben met identiteitsvorming, het ontwikkelen van een eigen mening en het respecteren van andere meningen.

Lijf & Leven

In 'Lijf &Leven' worden thema's behandeld die alles te maken hebben met lichaam en geest. Gezonde voeding, persoonlijke gezondheid, seksualiteit, sport en handicaps zijn hier voorbeelden van. Maar ook armoede en omgaan met geld zijn thema's die aan bod komen.

Cultuur & Levensbeschouwing

In Nederland leven mensen met veel verschillende culturen en religies. Dat is altijd zo geweest. In 'Cultuur & Levensbeschouwing' kijken we hoe we omgaan met deze verschillen en hoe we er voor zorgen dat iedereen zich hier thuisvoelt. 

Natuur & Milieu

We zijn met z'n allen verantwoordelijk voor de aarde waarop we leven. De natuur en alles wat daarmee te maken heeft staat centraal in het thema 'Natuur & Milieu'. Hoe ga je respectvol om met je omgeving en hoe draag je bij aan een duurzame samenleving?

Nieuws & Actualiteiten

Dit thema haakt aan op actuele nieuwsfeiten of -gebeurtenissen. Wat herdenken we bijvoorbeeld op 4 mei en wat vieren we op 5 mei? Wat betekent democratie en waarom is dit zo belangrijk? Samen zijn we verantwoordelijk voor het nieuws en de impact hiervan. Hoe gaan we hier mee om?